Thành Viên

Ogura Hisashi

General Director

11.png

Trần Thị Hoa

Sales Manager

IMG_6052.jpg

Khrystyn Manalo

Digital Artist

555.png

Trần Huyền Chi

Chief Accountant

ff.png

Nguyễn Thị Thu Thùy

Consultant

a8d800064adf1b07ae40e1d63790820e.jpg

Nguyễn Thị Thu Hương

Digital Assistant

trang4.jpg

Nguyễn Thuỳ Trang

Accountant

Interior Designer Fukuyama Misono.jpg

Fukuyama Misono

Interior Designer

Photographer Nobu Kozai.jpeg

Kozai Nobu

Photographer

Product Designer DT Lim.jpg

DT Lim

Product Designer


© 2019 toravy.com