Thành Viên

Hisashi Ogura

General Director

1ab436d0b23f5c61052e.jpg

Nguyễn Thị Hương

Consultant

Product Designer DT Lim.jpg

DT Lim

Product Designer

A THi.png

Kim Văn Thi

General Manager

IMG_0324.JPG

Nguyễn Thị My

Analyst

Photographer Nobu Kozai.jpeg

Nobu Kozai

Photographer

12717898_982987971795315_738632437072601250_n.jpg

S. Rohi Sajjadi

Team Supervisor

IMG_6052.jpg

Khrystyn Manalo

Digital Artist

Hien.png

Ninh Thị Hiên

Analyst

trang4.jpg

Nguyễn Thuỳ Trang

Accountant

Interior Designer Fukuyama Misono.jpg

Fukuyama Misono

Interior Designer

a8d800064adf1b07ae40e1d63790820e.jpg

Nguyễn Thị Thu Hương

Digital Assistant


© 2018 toravy.com